برنامه ها و نمونه کارها

لوگوگروه پدیده کارگستر کویر با جمعی از نیروهای کارشناس و متخصص شهرستانهای میبد و اردکان در خردادماه سال ۱۳۹۲ تشکیل گردیده است. این مجموعه با هدف معرفی فعالیت های ارگانهای خصوصی و دولتی اعم از مراکز آموزشی ، تجاری ، خدماتی ( درمانی ، بیمه ای ، رفاهی و تفریحی ) در گستره دو شهرستان شروع به خدمت رسانی کرده است.


آگهی و تبلیغات

تعرفه آگهی تبلیغاتی و نیازمندی ها

آگهی تبلیغاتی آگهی نیازمندی ها
تیراژ: ۶۰۰۰ نیازمندی ها و پیامک تبلیغاتی
۱ تا ۳ کادر: ۳۰۰۰۰۰ ریال تیراژ ۶۰۰۰ تا هر خط: ۳۰۰۰۰ ریال
۴ تا ۶ کادر: ۲۷۰۰۰۰ ریال تیراژ ۳۰۰۰۰ تا هر خط: ۲۰۰۰۰۰ ریال
۷ تا ۱۲ کادر: ۲۵۰۰۰۰ ریال تیراژ ۳۰۰۰۰ تا دو خط: ۳۰۰۰۰۰ ریال
۱۳ کادر تا نیم صفحه: ۲۳۰۰۰۰ ریال ۱ تا ۱۰۰۰۰ شماره: ۱۰۵ ریال
تمام صفحه: ۲۰۰۰۰۰ ریال  ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ شماره: ۹۵ ریال
قیمت به ریال برای هر کادر است.  بالای ۲۰۰۰۰ شماره: ۹۰ ریال
سفارش سفارش

ویژه نامه و فصلنامه